60-LUVUN OPISKELIJALIIKKEET YHDYSVALLOISSA

Kuusikymmentäluvulla esiin nousseiden opiskelijaliikkeiden voi katsoa juontavan juurensa toisen maailmansodan jälkeiselle 1950-luvulle. Vanhempi sukupolvi, joka oli selvinnyt lamasta ja sotavuosista, näki 1950-luvun turvallisuuden aikakautena. Se oli rauhan aikaa ja suhteellisen vaurauden aikakautta Yhdysvalloissa.

1960- JA 1970-LUKUJEN VASTAKULTTUURI

Suuressa osassa läntistä maailmaa ja varsinkin englantia puhuvissa maissa nähtiin laajalle levinnyttä vallankumouksellisuutta voimassa olleita normeja ja käytäntöjä vastaan. Vastakulttuurilla tarkoitetaan liikettä, joka vastustaa valtavirtakulttuuria.