KUUSIKYMMENTÄLUVUN ELÄMÄ NAISTEN KANNALTA

Pidä kiinni penkistäsi, sillä 1960-luvulla kyyti oli villiä! Yhdysvalloissa uudelle vuosikymmenelle siirryttiin hellävaroen varmana siitä, että konservatiiviset arvot, perinteiset roolit ja klassiset vaatteet pysyisivät yhä normeina. Kansa oli vaurastumassa ja nautti kasvavan talouden hedelmistä. Maan uusi ja nuori presidentti John Kennedy kehotti kansaa uhrautumaan itsekkyyden edestä ja tekemään yhteistyötä epäoikeudenmukaisuuden ja epätasa-arvon kitkemiseksi.

JOULU 60-LUVULLA

Joulu 1960-luvulla oli monin tavoin vastaava kuin joulun vietto 2000-luvulla, yhteistä aikaa perheen kanssa, naurua ja hauskanpitoa. Mutta siinä missä tämän päivän juhlinta keskittyy usein lahjojen ja multimedian ympärille, joulu 1960-luvulla oli paljon kotoisempi. Sodan jälkeisen ajan puute ja säännöstely oli vielä tuoreessa muistissa, joten varsinkin vuosikymmenen varhaisina vuosina 1960-luvun jouluissa oli yhä läsnä enemmän […]

RAKKAUDEN KESÄ 1967 OSA 2

Tämän artikkelin ensimmäisessä osassa käytiin läpi vuonna 1967 Amerikassa ja Euroopassa alkaneita huumeratsioita, joilla koetettiin suitsia hippiliikettä edustavan nuorison LSD:n ja marihuanan käyttöä tekemällä ne laittomiksi.

60-LUVUN OPISKELIJALIIKKEET YHDYSVALLOISSA

Kuusikymmentäluvulla esiin nousseiden opiskelijaliikkeiden voi katsoa juontavan juurensa toisen maailmansodan jälkeiselle 1950-luvulle. Vanhempi sukupolvi, joka oli selvinnyt lamasta ja sotavuosista, näki 1950-luvun turvallisuuden aikakautena. Se oli rauhan aikaa ja suhteellisen vaurauden aikakautta Yhdysvalloissa.

1960- JA 1970-LUKUJEN VASTAKULTTUURI

Suuressa osassa läntistä maailmaa ja varsinkin englantia puhuvissa maissa nähtiin laajalle levinnyttä vallankumouksellisuutta voimassa olleita normeja ja käytäntöjä vastaan. Vastakulttuurilla tarkoitetaan liikettä, joka vastustaa valtavirtakulttuuria.

60-LUVUN ROCK OLI YHDISTELMÄ MUSTAA JA VALKOISTA

Kuusikymmentäluvun markkinavoimien toiminnasta riippumatta ja huolimatta musiikkialan uskomuksesta, että rock oli vain popmusiikin muoto siirtymävaiheen erikoisuutena, alkoi selvetä, että useimmat teini-ikäisille suunnatun musiikin säveltäjistä ja tuottajista olivat itsekin nuoria ja kiinnostuneita musiikkilajien yhdistelystä ja nauhoitusstudioiden tarjoamista teknologisista mahdollisuuksista.