ohjelmisto

HELMIKUU 2017
Teema: KOKEELLINEN 60-LUKU
esimerkkikaupunki: OULU

1960-luvulla arkkitehtuurin saralla elettiin poikkeuksellista aikaa. Uudet teknologiat eivät olleet vielä löytäneet vakiintuneita muotojaan, joten kokeilun merkitys korostui. Arkkitehdin rooli ratkaisujen kehittämisessä yhdessä rakennusteollisuuden kanssa oli keskeinen. Rakentamisen volyymien kasvaessa haettiin ratkaisuja, jotka palvelisivat laajempia kokonaisuuksia yksittäisten ratkaisujen sijaan. Rationalistisella ajattelulla pystyttiin maksimaalisesti hyödyntämään teollisen rakentamisen tehokkuutta ja silti tuottamaan laatua. Toisaalta tarjolla olevien valmiiksi tuotettujen vaihtoehtojen määrä oli vielä rajallinen. Tämä johti osaltaan yksinkertaisuuden korostumiseen.

Funktionalismin rinnalle nousi joukko uusia tyylisuuntia: muun muassa japanismin, betonibrutalismin, strukturalisimin ja konstruktivismin kautta haettiin uutta ilmaisua modernille arkkitehtuurille. Oulun yliopiston Linnamaan kampusalue on hyvä esimerkki vähitellen rakentuneesta strukturalismia edustavasta kokonaisuudesta.

30.1.–25.2.2017
Modulipaviljonki ja 60-luvun pienoisnäyttely
Oulun pääkirjasto

Arkkitehtuurimuseon “Iloisempi, värikkäämpi, hienostuneempi – 60-luvun suomalaista arkkitehtuuria” -näyttelyn satelliittinäyttely on nähtävillä Oulussa helmikuun ajan. Näyttelyn ytimen muodostaa arkkitehtitoimisto Collaboratorion suunnittelema modulipaviljonki, jonka mitoitus ja visuaalinen ilme lainaavat 60-luvun arkkitehtuurin herkästä muotokielestä ja mittasuhdeajattelusta. Paviljongissa on mahdollisuus perehtyä 60-luvusta ja sen arkkitehtuurista kertovaan kirjallisuuteen, ja sen ohessa oleva mininäyttely haastaa muistelemaan kävijän suhdetta 60-luvun ilmiöihin.

Menneet tapahtumat

Kouluja ja kodikkuutta: Puotilan 60-luku
Lauantai 18.2. klo 14
Puotilan metroasema

60-luvun kaupungistuvassa Suomessa uusiin lähiöihin kohosi vauhdilla asuinrakennuksia, joiden liepeille rakennettiin kouluja ja ostareita arjen helpottamiseksi. Funktionalismin ideologian mukaisesti koulurakennukset suunniteltiin lapsia ja opiskelua silmällä pitäen. Piha- ja tilajako mukaili eri luokka-asteiden tarpeita ja rakennusten osat palvelivat kukin omaa tarkoitustaan istuen osaksi laajempaa koulukokonaisuutta.

Arkkitehtuurikävelyllä tarkastellaan 50 vuoden takaista koulumaailmaa Helsingin Puotilassa, joka on todellinen koulujen ja kotien lähiö niin ostareineen, asuintaloineen kuin koulurakennuksineen. Aihetta luodataan erityisesti Puotilan ala-asteella, jossa 60-luvun koululaiselämään eläydytään myös rakennusten sisällä. Oppaana kierroksella toimii Arkkitehtuurimuseon tutkija Petteri Kummala.

Lähtö: Puotilan metroaseman sisäänkäynti
Kesto: Noin 1h
Kävelymatka: Noin. 1,5km
Osallistumismaksu käteisellä: aikuiset 10 €, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät 5 €
Huom! osallistumismaksu koskee myös Museokortin omistajia.
Osallistujat saavat vapaalipun Arkkitehtuurimuseoon.

18.–19.2.2017
Finissage-viikonloppu
Arkkitehtuurimuseo

Finissage on viimeinen mahdollisuutesi katsastaa Arkkitehtuurimuseon “VÄRIKKÄÄMPI, ILOISEMPI, HIENOSTUNEEMPI 1960-luvun suomalaista arkkitehtuuria” -näyttely. Viikonlopun aikana museolipun hintaan kuuluu maksuton yleisöopastus lauantaina ja sunnuntaina klo 14. Museon aulassa on myös nähtävissä Juhani Pallasmaan ja Kristian Gullichsenin Moduli 225.

Perheet, lapset ja muut kävijät voivat päästää viikonloppuna mielikuvituksensa valloilleen suunnitellen ja piirtäen omat modulinsa, jotka kiinnitetään Arkkitehtuurin löytölaatikkoon – museon arkkitehtuurikasvatukselliseen telttarakennelmaan. Tällöin kokonaisuudesta muodostuu museon aulaan kaikille yhteinen installaatio.

Finissage-viikonloppuna julkistetaan myös, kuka koppaa pääpalkinnon #60sBeauty-kuvakilpailussa ja voittaa hotelliyön kahdelle Hotel Rantapuistossa.

Hinta: 10/5/0€
Ilmainen sisäänpääsy Museokortilla.

Oulun kuuskytluvun kerma: arkkitehtuurikävely
Lauantai 11.2.2017 kello 14
Hallituskatu/Mäkelininkatu

Arkkitehtuurimuseon kävelykierroksella tutustutaan Oulun keskustaan ja sen 60-luvun arkkitehtuurin huippukohteisiin, kuten Aarne Ervin suunnittelemaan KOPin konttoriin (nyk. Nordea) sekä kaupunginteatteriin ja kirjastoon. 60-luvulla rakennettiin paljon nopean kaupungistumisen seurauksena, ja arkkitehdit etsivät rationaalisia ratkaisuja, joilla he pyrkivät palvelemaan samanaikaisesti laajoja kokonaisuuksia. Ihannoidut piirteet – laatu ja tehokkuus – yhdistyvätkin mallikkaasti Oulun kaupunginteatterin ja kirjaston muodostamassa monumentaalikeskuksessa.

Kierros päättyy kirjastolle, jossa kävelijät voivat perehtyä Arkkitehtuurimuseon satelliittinäyttelyyn. Oppaina toimivat arkkitehti Helena Hirviniemi sekä Arkkitehtuurimuseon tutkija Petteri Kummala.

Kierroksen aloitus:  Hallituskadun ja Mäkelininkadun risteys
Kierroksen kesto: 1h
Kävelymatka: n. 1km
Osallistumismaksu käteisellä: aikuiset 10 €, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät 5 €
Huom! osallistumismaksu koskee myös Museokortin omistajia.

TAMMIKUU 2017
Teema: LÄHIÖ JA LUONTO
esimerkkikaupunki: JYVÄSKYLÄ

1960-luku muutti ajatusta lähiörakentamisesta. Vielä 1950-luvulla luonto limittyi osaksi asuinalueita, mutta seuraava vuosikymmen muutti lähiön ja luonnon suhdetta. Uusien elementtirakentamisen menetelmien myötä rakennukset kasvoivat kokoa, ja luontoa tarkasteltiin suhteessa suurempaan aluekokonaisuuteen.
Lue lisää tammikuun ohjelmistosta >>

JOULUKUU 2016
Teema: KOHTI PAREMPAA TULEVAISUUTTA
esimerkkikaupunki: PIPARKAKKUKAUPUNKI

1960-lukua leimasivat uuteen elämäntapaan liittynyt tulevaisuudenusko, joka näkyi myös suhteessa arkkitehtuuriin. Kehitettiin paljon uutta, jonka tieltä vanhaa purettiin pois. Purkamista on kuitenkin mahdollista ymmärtää modernin vision näkökulmasta: tavoitteena oli uuden paremman elämänlaadun mahdollistaminen urbaanissa kontekstissa.
Lue lisää joulukuun ohjelmistosta >>

MARRASKUU 2016
Teema: betoni
esimerkkikaupunki: kouvola

Betoni on 1960-luvun arkkitehtuurille leimallinen materiaali. Vielä vuosikymmenen alussa elettiin materiaalisäännöstelyn aikaa. Rakennustarvikkeita oli rajoitetusti, ja arkkitehdit joutuivat sopeuttamaan suunnitelmansa vallitseviin olosuhteisiin. Betonia oli saatavilla, ja materiaalina se vaikutti vuosikymmenen estetiikkaan.
Lue lisää marraskuun ohjelmistosta >>

Lokakuu 2016
Teema: 1960-luvun kulttuurikeskusta tänään
esimerkkikaupunki: Seinäjoki

Arkkitehtuurimuseon syksyn ohjelmisto kuljettaa kävijän 1960-luvun rakennuksiin ja kaupunginosiin kuukausittain
vaihtuvien teemojen mukaisesti. Lokakuussa pohditaan 60-luvun kulttuurikeskustoihin kohdistuvia muutospaineita.

1960-luvun Suomessa hyvinvointivaltio etsi muotoaan ja suhtautuminen kaupunkikeskustoihin muuttui. Kaupunkeihin alettiin suunnitella yhtenäisiä hallinto- ja kulttuurikeskustoja, jotka antaisivat kehittyvälle hyvinvointivaltiolle arvoisensa puitteet. Uusissa keskustoissa hallinnon, kulttuurin ja kaupan rakennukset muodostivat yhtenäisen kokonaisuuden.
Lue lisää lokakuun ohjelmistosta >>

Päivitettyyn ohjelmistoon voi tutustua Arkkitehtuurimuseon sivuilla.