Historia

1960- JA 1970-LUKUJEN VASTAKULTTUURI

Suuressa osassa läntistä maailmaa ja varsinkin englantia puhuvissa maissa nähtiin laajalle levinnyttä vallankumouksellisuutta voimassa olleita normeja ja käytäntöjä vastaan. Vastakulttuurilla tarkoitetaan liikettä, joka vastustaa valtavirtakulttuuria.

Vastakulttuuria tuodaan esiin usein protestien kautta, hylkäämällä vanha tapa asioiden tekemiseen ja uusien metodien käyttäminen sekä äärimmäisissä tapauksissa uuden poikkeavan kulttuurin luominen olemassa olevasta kulttuurista. 1960-luvun vastakulttuurille tyypillistä oli psykedeelinen rockmusiikki, sotavastaisuus, San Franciscon Ashburyn asuinympäristö ja kansalaisoikeusliike.

Vastakulttuurin historiallinen tausta

1960-luvun vastakulttuuri oli normeja vastustava liike, joka levisi koko läntiseen maailmaan ja jonka vaikutus kesti 1970-luvun puoliväliin saakka. Vastakulttuuriliikkeeseen kuului suuri määrä ihmisiä, pääasiassa nuoria, jotka hylkäsivät monia yleisesti yhteiskunnossa vallinneita uskomuksia. Tämä tuotiin useimmiten ilmi väkivallattomina protesteina. Näiden protestien aiheisiin kuuluivat rotusegregaatio, laajalle levinnyt köyhyys, nopean teollistumisen aiheuttama ympäristön saastuminen ja vähemmistöjen sortaminen. Nuoriso taisteli myös sanan- ja kokoontumisvapauden puolesta. Televisio uutena informaation ja viihteen lähteenä ruokki tätä kulttuurillista muutosta. Muutosta vauhdittivat osaltaan myös uudet kirjat, kuten Yksi lensi yli käenpesän ja Matkalla, sekä Jefferson Airplanen ja Beatlesin kaltaisten yhtyeiden musiikki.

Kansainvälinen ulottuvuus

Vastakulttuuriliikkeessä mukana olleet onnistuivat lopettamaan elokuvia ja muita massamedian tuotantoja rajoittaneen sensuurin. Tämän tuloksena elokuvantekijät tekivät tuotantoja aiheista, jotka olivat olleet aiemmin kiellettyjä, mikä toi muutoksen valtavirran mediaan. Muotitrendit ja hiustyylit kehittyivät myös nopeasti tällä aikakaudella. Nuoriso otti uudet trendit nopeasti vastaan, mutta vanhemmat ihmiset olivat epävarmempia, mikä johti niin sanottuun sukupolvien väliseen kuiluun. Tällä aikakaudella syntyi myös varsinkin nuorison pariin huumekulttuuri, joka omalta osaltaan aiheutti yhteentörmäyksiä poliisin ja opiskelijoiden välillä. 1960-luvun vastakulttuuriliikkeeseen osallistuneen olivat mukana pitkässä protestissa Vietnamin sotaa vastaan. Liike levisi Amerikasta läntiseen Eurooppaan Pariisiin, Lontooseen, Amsterdamiin, Roomaan ja Länsi-Berliiniin. Euroopassa vastakulttuurin edustajat loivat oman muotinsa, musiikkinsa, aikakausilehtensä ja elämäntyylinsä. Ranskassa opiskelijat lähes syöksivät hallituksen vallasta 1968. Tšekkoslovakiassa normeja vastustavilla nuorilla oli pitkät hiukset. Nuoria pidettiin epäsiisteinä ja heidän pääsynsä kiellettiin moniin yhteiskunnallisiin paikkoihin. Joissain tapauksissa tuhansia nuoria pidätettiin ja pakotettiin leikkaamaan hiuksensa.

Kehittyminen ja leviäminen

Television muodostuminen tärkeimmäksi uutisten, informaation ja viihteen lähteeksi varsinkin toisen maailmansodan jälkeen sekä kuluttamisen massiivinen laajentuminen johti televisiomainostamisen kasvuun. Niistä tuli tärkeitä komponentteja vastakulttuurin kehittämisessä ja leviämisessä. Mainokset loivat pettymyksen tunnetta nuoren sukupolven parissa varsinkin Yhdysvalloissa ja loivat uutta yhteiskunnallista käyttäytymistä. Mainostoimistot pyrkivät myös houkuttelemaan suosittua nuorten kohderyhmää ja uutisointi Vietnamin sodasta toi kauhistuttavat kuvat ja sodan realiteetin ensimmäistä kertaa olohuoneisiin. Elokuvien ja uutisradion leviäminen auttoi myös omalta osaltaan levittämään tuolloin kulttuuria maailman eri puolille.

Haasteet ja saavutukset

Vastakulttuuriliike kohtasi vastustusta poliisin sekä vanhemman sukupolven osalta. Eri kaupungeissa järjestettiin useita protesteja, joissa oli osapuolina poliiseja ja vastakulttuurin levittäjiä. Monissa tapauksissa uusi kulttuuri ei ollut hyväksyttävää, minkä johdosta se kiellettiin. Monia vastakulttuuriliikkeeseen kuuluneita aktivisteja ja opiskelijoita pidätettiin.

Haasteet ja saavutukset

Vastakulttuuriliikkeellä oli merkittävä ja pitkäaikainen vaikutus musiikkiin, muotiin, kirjallisuuteen ja taiteeseen läntisessä maailmassa. Liike otti kantaa joihin tabuihin, kuten homofobiaan, muukalaisvihaan ja rasismiin. Tämän tuloksena LGBT-liike sai suuremman hyväksynnän ja saman sukupuolen väliset avioliitot sallittiin lopulta useimmissa Yhdysvaltojen osavaltioissa, vaikkakin vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Rodullinen segregaatio poistui useimmista osavaltioista väkivallattomien protestien seurauksena. Muut vastakulttuuriliikkeen osatekijät sulautuivat valtavirtakulttuuriin ja lakkasivat olemasta tabuja. 1960-luvun vastakulttuuriliike toimi avainroolissa nykyaikaisen yhteiskunnan muokkaamisessa. Se johti musiikkiteollisuuden kasvuun, joka on jatkunut tähän päivään asti. Vastakulttuuriliike johti liberaalimpaan yhteiskuntaan, mutta sitä on myös syytetty perinteisten arvojen rappeutumiseen, joka on johtanut kurittoman ja väkivaltaiseen nyky-yhteiskuntaan.

© 2021 60 luku