Historia

KUUSIKYMMENTÄLUVUN ELÄMÄ NAISTEN KANNALTA

Pidä kiinni penkistäsi, sillä 1960-luvulla kyyti oli villiä! Yhdysvalloissa uudelle vuosikymmenelle siirryttiin hellävaroen varmana siitä, että konservatiiviset arvot, perinteiset roolit ja klassiset vaatteet pysyisivät yhä normeina. Kansa oli vaurastumassa ja nautti kasvavan talouden hedelmistä. Maan uusi ja nuori presidentti John Kennedy kehotti kansaa uhrautumaan itsekkyyden edestä ja tekemään yhteistyötä epäoikeudenmukaisuuden ja epätasa-arvon kitkemiseksi.

Hän asetti suunnan muutokselle, mutta kukaan ei ollut valmistautunut tulevaan sosiaaliseen mullistukseen. Ihmisten asenteet, käyttäytyminen, moraali – kaikki olettamukset haastettiin. Heiluri, joka aloitti hiljaisen heiluntansa 1950-luvulla oikealta, liikkuisi painavasti ja nopeasti vasemmalle mullistaen amerikkalaisen elämän – varsinkin naisten kannalta.

Naisellisuuden harhat -kirja

1960-luvun alkupuolella naisen paikka yhteiskunnassa kodin hengettärenä säilyi koskemattomana. Mutta vuosi 1963 toimi käännekohtana. Betty Friedanin Naisellisuuden harhat teki tiensä kirjahyllyihin. Se resonoi niin vahvasti naisiin, niin nuoriin kuin vanhempiinkin, että sitä pidetään tärkeimpänä tekijänä sitä seuranneessa naisliikkeessä. Kyseenalaistamalla vallalla olleen käsityksen siitä, että kaikkien naisten luonnollinen täyttymys oli olla vaimo, äiti ja kodin hengetär, Friedan antoi äänen kaikille tyytymättömille naisille joka puolella. Presidentin asettama toimikunta naisten asemasta lisäsi bensaa liekkeihin. Sen mukaan naiset olivat epätasa-arvoisessa asemassa kaikilla elämän osapuolilla amerikkalaisessa elämässä. Tasa-arvoisessa palkkalaissa määrättiin sama palkka samasta työstä. Naiset pystyivät nyt haaveilemaan uudesta elämästä, ja vuonna 1960 esitelty ehkäisypilleri teki siitä mahdollisen. Kesti muutamia vuosia ennen kuin se oli saatavilla laajalti, mutta ehkäisypilleri oli kuitenkin vallankumouksellinen. Se antoi naisille ennenkuulumattoman oikeuden suunnitella elämänsä. Neljäkymmentävuotta kehittymässä ollut toisen aallon feminismi oli syntynyt.

Vapausliikkeen synty

The Beatlesin toiseksi suosituin kappale vuonna 1963 oli ”You Don’t Own Me!”, joka heijasteli naisliikkeen ajatusmaailmaa. Kansalaisoikeusliike ja kansalaisoikeuslaki vuodelta 1964, jossa kiellettiin kaikenlainen syrjintä, voimaannutti naisia järjestäytymään toden teolla. Tietoisuutta nostattavia ryhmiä muodostettiin, ja vuonna 1964 perustettiin naisten vapautusliike. Useita vuosia myöhemmin perustettiin kansallinen naisten organisaatio, josta tuli vaikutusvaltainen lobbausryhmä. Protestoijien kohteena oli vuonna 1968 seksistisenä pidetty Miss USA -kilpailu. Protestoijat täyttivät ”vapauden roskakoreja” hiusten kihartimilla, tekoripsillä, rintaliiveillä ja naistenlehdillä. Kaikki, tai edes kaikki naiset, eivät kuitenkaan pitäneet tästä vapautusliikkeen toiminnasta, ja se joutui myös median silmätikuksi. Mutta feminismin tavoitteet, yhtäläinen palkka, yhtäläiset mahdollisuudet, vapaus seksuaalisesta häirinnästä, jaetut vastuut kotitöissä ja lastenhoidossa, inspiroivat naisia vielä vuosikymmenten ajan. 1960-luvun loppupuolella yhä enemmän naisia osallistui työmarkkinoille. Jopa naimisissa olevat naiset, joilla oli lapsia, työskentelivät kodin ulkopuolella, ja 40 % heistä työskenteli täysiaikaisesti. Naimattomat naiset viivyttivät avioliittoa ja alkoivat keskittyä uriinsa. Nopeiden kasvanut yhdistelmä oli 25-vuotiaat naimattomat ja työssä käyvät lapsettomat naiset. Vaikka suurin osa naisten työpaikoista oli perinteisissä ”naisten töissä”, opettajina, hoitajina, kirjastonhoitajina, sihteereinä, pieni alle 20 prosentin osuus liikkui kohti ammatillisia uria.

Tasa-arvoisempi tulevaisuus

Suunta oli muuttumassa. 1960-luvun alkupuolen kokeet osoittivat, että tyttöjen pisteet tippuivat peruskoulusta lukioon. Mutta vuosikymmenen lopussa yhä useammat naiset valmistuivat koulusta ja jatkoivat yliopistoon. Nämä nuoret naiset uskoivat, että heidän tutkintonsa johtaisivat merkittävään työhön, he eivät enää halunneet tulla tunnetuiksi miehensä ammatin mukaan rouvina. Todellinen muutos tapahtui 1970-luvulla ja sen jälkeen, kun tulevat sukupolvet kasvatettiin uusien odotusten mukaan.

Tasa-arvoisempi tulevaisuus

Tämä turbulentti ja sekasortoinenkin vuosikymmen oli kaikkein jännittävin ja kaikkein syvällisin naisille, niin nuorille, keski-ikäisille kuin vanhoillekin. Naisten odotukset muuttuivat lopullisesti, eikä paluuta enää ollut. Naiset seisoivat selkä suorina ylpeinä saamastaan tunnustuksesta silloin ja tulevaisuudessa. He tukivat toisiaan uskaltaakseen unelmoida suuremmista asioista. Vain taivaasta tuli nyt raja!

© 2021 60 luku