Historia

LISÄÄ ARKKITEHTUURISTA

Arkkitehtuuri on taiteen muoto. Se kuitenkin poikkeaa muista taiteen muodoista siinä mielessä, että sen tuloksia ei voida ripustaa seinälle tai laittaa pöytälaatikkoon. Arkkitehtuuri on suurta ja merkittävää ja sen tulokset näkyvät parhaimmillaan julkisena katukuvassa. Arkkitehtuuri jää historiaan ja sillä on suuri merkitys.

Arkkitehtuurin osa-alueet

Arkkitehdin tulee työssään suunnitella kohteessa käytettävät materiaalit ja koko. Rakennetaanko rakennus kivistä, tiilistä vaiko puusta? Minkäkokoinen rakennus on kyseessä? Puista pilvenpiirtäjää tuskin on olemassa. Arkkitehtuurin tulee miettiä, kestääkö rakennuksessa käytettävät materiaalit rakennukseen kohdistuvat paineet.Lisäksi huomioon täytyy ottaa muoto. Muoto liittyy hyvin paljon siihen, mitä arkkitehtonista tyyliä käytetään. Muodon lisäksi oleellista on rakennuksessa olevien huoneiden koko ja avaruus. Lisäksi nämä kaikki tulee sopia rakennuksen yleiseen ulkomuotoon ja käyttötarkoitukseen.Arkkitehdin työ ei suinkaan lopu tähän. Rakennukseen vaikuttaa myös sen asento ilmansuuntiin nähden. Ilmansuunta vaikuttaa sekä rakennuksen sisään tulvivaan auringonvaloon että huoneiden lämpiämiseen auringonvalon vaikutuksesta.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun suunnitelmat edellämainituista on tehty? Suunnitelmille täytyy saada vahvistukset eli rakennusluvan täytyy olla kunnossa, tekniset toteutukset täytyy varmistaa ja lisäksi täytyy varmistaa myös lainsäädännön mukainen rakentaminen. Kunnalla voi myös olla omia sääntöjä rakentamiseen liittyen.Arkkitehti ei siis voi toimia täysin oman makunsa mukaisesti, vaan on olemassa joukko lakeja ja säädöksiä, joiden mukaan tulee toimia. Kaikkien suunnitelmien toimivuus tulee aina varmistaa ennen kuin rakentaminen voidaan aloittaa.

Mitä kaikkea arkkitehtuuri voi olla?

Kun puhutaan arkkitehtuurista, ensimmäisenä mieleen tulee julkiset rakennukset. Rakennusten suunnitteluun voidaan käyttää erilaisia arkkitehtonisia tyylejä ja tämä tyyli näkyy kaupungin julkisivussa. Rakennusten tyyli sovitetaan usein ympäröivään maisemaan tai se voi olla täysin poikkeava nähtävyys.Arkkitehtuuri voi olla myös pelkän asunnon suunnittelua. Arkkitehdin työhön kuuluu suunnitella talon tärkeimmät alueet, kuten keittiö, makuu- sekä työtilat. Arkkitehtuurissa suunnitteluun kuuluu tilojen muoto, materiaalit, valaistus sekä mittasuhteet. Kaikilla näillä tekijöillä on suuri vaikutus asunnon lopulliseen ilmeeseen ja tunnelmaan.

Mitä kaikkea arkkitehtuuri voi olla?

Asuntojen lisäksi voidaan suunnitella myös julkisia tiloja sekä maisematiloja. Tiloissa tärkeitä seikkoja ovat yleisesti ottaen massan ja tyhjän tilan sekä valon ja varjon muodostamat vastakohdat. Tilassa voidaan miettiä myös siirtymäaikoja, eli kauanko tilasta toiseen siirtymiseen menee aikaa. Pitkä aika tuo tietenkin lisää tilan tunnetta. Tällaisiin tiloihin voidaan suunnitella jonkinlaisia katseenvangitsijoita.Arkkitehtuuria tarvitaan myös uskonnollisten rakennusten suunnittelussa. Tällaista suunnittelua kutsutaan sakraaliarkkitehtuuriksi. Arkkitehtuurilta vaaditaan tietämystä kyseessä olevasta uskonnosta, sillä joissain uskonnoissa rakennuksiin tarvitaan tietynlaisia tiloja tiettyjä tarkoituksia varten.Arkkitehdillä on myös mahdollisuus vaikuttaa suuresti teollisuusalueiden yleiseen ulkonäköön, sillä teollisuudenkin rakennuksiin tarvitaan suunnittelijansa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon laajasti eri seikkoja tiloihin käytännöllisyyteen liittyen. Tiloihin tulee mahtua tarvittavia koneita ja laitteita. Lisäksi teollisuuden rakennuksiin tulee lähes aina suunnitella myös toimisto- ja ruokailutiloja. Teollisuusrakennuksiin voidaan tarvita myös kokoustiloja. Arkkitehti voi suunnittelullaan vaikuttaa oleellisesti tiloissa työskentelevien henkilöiden viihtyvyyteen ja rakennuksen arvoon maisemassa.Arkkitehtejä tarvitaan myös kaupunkisuunnittelussa. Kaupunkiin ei voida rakentaa minne tahansa, vaan jonkun on suunniteltava toimiva kokonaisuus. Kokonaisuuteen kuuluvat kaikki palvelut, liikenne ja asuinalueet. Nämä kaikki yhdessä muodostavat kaikkien tunteman kaupungin. Kaupunki käsittää alueita, kuten vesi- ja maa-alueet, keskustan, lähiöt ja niin edelleen. Kaupunkia ei kuitenkaan usein suunnitella kerralla yhteneväiseksi, vaan alueita syntyy vuosikymmenien varrella. Näin useampi arkkitehti on yleensä tehnyt osansa kaupungin monimutkaisessa suunnittelutyössä. Poikkeavana voitaisiin mainita Lanzaroten koko saari, sillä sen on suunnitellut yhteneväiseksi yksi ainoa arkkitehti.

© 2021 60 luku