Historia

Pieleen menneestä arkkitehtuurista

Arkkitehtuuriin on aina kuulunut isona osana sen kokeiluluontoisuus ja juuri se on innostanut arkkitehtejä ympäri maailman suunnittelemaan mitä mielenkiintoisempia ja erikoisempia rakennelmia. Kun on kyse on erityisesti jostain mitä ei ole koskaan aikaisemmin kokeiltu, on sen suunnittelu ja toteutus monivaiheinen projekti. Arkkitehti suunnittelee ensin visionsa, jonka jälkeen alkaa sen huolellinen läpikäyminen yhdessä urakoitsijan ja asiakkaan kanssa. Toisinaan kuitenkin kokeneimmatkin arkkitehdit voivat tehdä virheitä mitkä eivät suunnitteluvaiheessa ehkä tule vielä ilmi, mutta rakennuksen edistyessä ne voivat saada aikaan ongelmia, joiden korjaamiseen kuluukin suunniteltua enemmän varoja tai ne muuttavat täysin haluttua lopputulosta.Joskus koko rakennustyö pitää jättää kesken ja rakennus purkaa. On kuitenkin olemassa monia rakennuksia mitkä saatiin rakennettua loppuun asti virheistä huolimatta ja ne jätettiin paikalleen purku-uhasta huolimatta. Toiset rakennukset ovat hyvinkin vanhoja ja saaneet itselleen nähtävyyden maineen, jota ihmiset ympäri maailmaa tulevat katsomaan. Monet myös kerran käytössä olleet rakennelmat on voitu hylätä niiden toimimattomuuden takia.

Kuuluisia rakennuksia

Italiassa on kuuluisia rakennuksia

Ehkä kuuluisin pieleen mennyt arkkitehtuurin näyte löytyy Italiasta Pisan kaupungista. Pisan kalteva torni oli alun perin Pisan katedraalin yhteyteen rakennettu kellotorni. Torni valmistui vuonna 1370. Sen ongelmana on huono perustus ja pehmeä maaperä sen alla. Sitä yritettiin pelastaa monilla keinoilla, mutta siinä epäonnistuttiin. Se alkoi vuosien saatossa kallistumaan jopa hieman banaanin malliseksi. Vuonna 2018 kuitenkin uutisoitiin sen kestävän jopa maanjäristykset.Vuonna 1928 Ohiojärven yli rakennettiin The Silver Bridge silta. Se on surullisen kuuluisa sortumisestaan 39 vuotta sen valmistumisen jälkeen. Sen kaltaisia siltoja oli rakennettu jo pitkään joten tekniikka ei ollut uusi. The Silver Bridgen rakentamisessa haluttiin kuitenkin säästää materiaaleja mikä johti siihen että se sortui kesken pahimman ruuhkan vuonna 1967. Sen sortumista tutkittiin paljon ja yhtenä syynä voidaan mainita autojen painon lisääntyminen tuona aikana.Komtar torni sijaitsee Malesiassa ja se on edelleen maan korkein rakennus. Sen rakentaminen aloitettiin vuonna 1974. Vuonna 1983 sen ylimpiin kerroksiin levisi tulipalo ja palomiesten oli mahdoton sammuttaa sitä sen korkeuden vuoksi. Rakennus oli kuitenkin vielä rakennusvaiheessa ja se pystyttiin rakentamaan loppuun tulipalon jälkeen. Se toimi aikansa esimerkkinä pilvenpiirtäjien tulipalojen hoitamisesta ja siitä opittiin paljon miten korkeita rakennuksia tulisi suojella tulipaloilta.

AON Center

Chigacossa sijaitseva AON Center oli valmistuessaan vuonna 1972 maailman korkein rakennus. Sen päällystämiseen haluttiin kokeilla uutta materiaalia ja päädyttiin carraran marmoriin. Se oli upea ilmestys ja marmori loisti auringonvalossa kauniisti. Sitä ei kuitenkaan oltu suunniteltu kestämään Chigacon ilmastoa ja vain vuosi valmistumisen jälkeen marmori alkoi halkeilla uhkaavasti. Lopulta se irtosi kokonaan rakennuksesta ja suurin osa lensi suoraan vieressä sijaitsevan rakennuksen päälle.Lotus Riverside Complexin sortuminen Shanghaissa vuonna 2009 tappoi yhden ihmisen. Sen sortumisen syyksi arveltiin sen alle rakennettavan autotallin rakennustöitä. Kun maata ajettiin pois sen alta, vesi pääsi kerääntymään sinne mikä pehmensi maaperää ja johti lopulta koko rakennuksen sortumiseen. Siitä oli odotettavissa suuri toimistokompleksi jonka monia huoneita oli jo myyty ennen sen valmistumista ja korvauksista käydään edelleen kiistaa.Iranin Tehranissa sijaitseva Plasco rakennus syttyi yllättäen palamaan vuonna 2017 ja sortui lopulta kokonaan. Rakennus onnistuttiin evakuoimaan sen asukkaista ja vierailijoista hyvissä ajoin ennen romahdusta, mutta kaksikymmentä palomiestä kuoli ja ihmisiä jouduttiin viemään sairaalaan. Yllättävää oli että läheiset rakennukset eivät kokeneet sen suurempaa tuhoa. Tulipalon aiheuttamasta sortumisesta ei kukaan halunnut ottaa vastuuta ja Tehranin ikonisen rakennuksen menettäminen kosketti koko maata.

© 2021 60 luku